عنوان:

پیاده‌سازی BIM در مرحله طراحی مفهومی با استفاده از ابزار واقعیت مجازی

(مطالعه موردی: طراحی پروژه تجاری، تفریحی و اقامتی پارادایس)

سخنران:

مهندس مهدی صنایعی

مهندس نجمه بی‌تعب

 توضیحات:

آقای مهندس صنایعی و خانم مهندس بی‌تعب از کارشناسان ارشد شرکت پایدار پی سازه هستند. ایشان در سخنرانی خود با اشاره به این نکته که مدلسازی اطلاعات ساختمان باعث می‌شود که یک پروژه از ایده تا اجرا با کیفیت بالاتر، سرعت بیشتر و هزینه کمتر پیش برود، اهمیت بکارگیری آن را در مرحله طراحی مفهومی بیان می‌کنند و با معرفی و تشریح پروژه تجاری، تفریحی و اقامتی پارادایس، واقعیت مجازی را به عنوان ابزاری جهت استفاده از BIM در این مرحله عنوان می‌کنند.

فهرست