• لطفا در صورت تایید تیک بزنید (الزامی)
  • مشخصات شرکت یا گروه شرکت کننده در مسابقه

  • اطلاعات کارفرما

  • لطفا در صورت تایید تیک بزنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, tif, png.
  • حداقل 130 و حداکثر 700 کاراکتر
  • انواع فایل های مجاز : rar, zip, tif, pdf, 7z.
  • نظیر Dropbox، wetransfer, Google Drive, Mediafire, persiangig و ...
  • مبلغ ثبت نام در این مسابقه برای هر پروژه ۵ میلیون تومان (شامل هزینه های اجرایی، ارزیابی و داوری پروژه ها، برگزاری مراسم پایانی و...) است. اما در این دوره به منظور توسعه و ترویج BIM در کشور و تسهیل شرایط شرکت در این مسابقه، هیچ گونه هزینه ای از متقاضیان اخذ نخواهد شد و ثبت نام برای همه رایگان است.
فهرست