• لطفا در صورت تایید تیک بزنید (الزامی)
  • مشخصات شرکت یا گروه شرکت کننده در مسابقه

  • اطلاعات کارفرما

  • لطفا در صورت تایید تیک بزنید
  • Accepted file types: jpg, gif, tif, png, Max. file size: 5 MB.
  • حداقل 130 و حداکثر 700 کاراکتر
  • Accepted file types: rar, zip, tif, pdf, 7z, Max. file size: 30 MB.
  • نظیر Dropbox، wetransfer, Google Drive, Mediafire, persiangig و ...
فهرست