اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) به همت جمع کثیری از اساتید دانشگاه های مرجع کشور، دستگاه های سیاستگذار و بخش خصوصی کشور، هفتم و هشتم اسفند ماه 1396 برگزار شد. در این کنفرانس از بین مجموع مقالات ارسال شده به کنفرانس، 8 مقاله در بخش شفاهی و 10 مقاله در بخش پوستر پذیرفته شدند که در این کتاب، متن کامل تمامی مقالات، جهت اطلاع عموم، منتشر شده است.

می توانید با استفاده از فرم زیر، لینک دانلود مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان را در ایمیل خود داشته باشید

دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس اول بیم

آخرین اخبار:

فهرست