سخنرانی آنلاین آقای آکوش کاروتزکایی از مجارستان در دومین کنفرانس بین المللی BIM با موضوع: طراحی الگوریتمیک در BIM

 آقای Akosh Karo’czkai مشاور بیم و متخصص طراحی الگوریتمی در شرکت گرافیسافت هستند. ایشان در همکاری برای ارتباط نرم افزار آرشیکد (در زمینه بیم) و نرم افزار راینو و گرسهاپر (در زمینه طراحی پارامتریک) که توسط شرکتهای گرافیسافت و مک نیل انجام شده است مشارکت داشته اند.
GRAPHISOFT- McNeel
ARCHICAD- Rhino and Grasshopper

وی در سخنرانی آنلاین خود، راهکارهای تبدیل اشکال هندسی اولیه به عناصر کامل بیم در حالیکه قابلیت ویرایش الگوریتمی داشته باشند، ارائه می نماید.

آخرین اخبار:

فهرست