شرکت گسترش آهن راه در صنعت حمل و نقل، بالاخص حمل و نقل ریلی با سازماندهی گروه های تخصصی راهها، خطوط و سازه های ریلی و جاده ای شامل پل، تونل، دیوار حائل و … ، ارتباطات و علائم الکتریکی ، ساختمان – تاسیسات و ابنیه فعالیت می نماید. این شرکت طی 18سال فعالیت خود بالغ بر 90 قرارداد را تحت اختیار داشته است که تا کنون بیش از 78 قرارداد و پروژه را به اتمام رسانده و در حال حاضر با کارفرمایان اصلی شامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان و شرکت کنترل ترافیک تهران 12 قرارداد جاری را در دست اجرا دارد.

آخرین اخبار:

فهرست