سخنرانی آقای تاماش اِروس در دومین کنفرانس بیم با عنوان:
اُپِن بیم و استانداردسازی در فناوری BIM با تمرکز بر ایزو ۱۹۶۵۰

 آقای Tamas Eros عضو کمیسیون تخصصی ۴۴۲ برای استانداردسازی بیم در اتحادیه اروپا و همچنین عضو موسسه استاندارد مجارستان است‌. وی همچنین مدرس بیم و آرشیکد پیشرفته در دانشگاه بوداپست می باشد.

وی در سخنرانی خود ضمن معرفی مفاهیم اُپِن بیم و استفاده از آن در طول چرخه عمر ساختمان، به تشریح استاندارد ایزو ۱۹۶۵۰ خواهد پرداخت

آخرین اخبار:

فهرست