سخنرانی آقای تورلیو هوستال از نروژ در دومین کنفرانس بین المللی BIM با موضوع:
طراحی داده محور با استفاده از دی – روفوس (dRofus)

آقای Torleiv Haugstaul از مدیران حوزه بین الملل در شرکت dRofus نروژ است و بیش از ۱۵ سال سابقه تجاری در صنعت نرم افزار دارد.

وی در سخنرانی خود با مثالهای واقعی از بیمارستان Sunshine Coast طراحی داده محور را به صورت کاربردی تشریح می کند و نشان می دهد چگونه طراحان می توانند اعتبار طراحی خود را در مقایسه با نیاز مشتریان ارزیابی کنند.

آخرین اخبار:

فهرست